Tỷ lệ mức độ giảm đau của bệnh nhân viêm xương khớp ở các khớp lớn (đầu gối, hông, vai) sau 15 ngày điều trị bằng thuốc mỡ Hondroxid

Cập nhật: 07/12/2018
Lượt xem: 682
Cỡ chữ
BIỂU ĐỒ  2
 
Nghiên cứu: So sánh hiệu quả điều trị bằng thuốc mỡ Hondroxid ở bệnh nhân viêm xương khớp ở các khớp lớn (đầu gối, hông, vai) so với hiệu quả điều trị bằng “điều trị cơ bản”, sau 15 ngày.
Tác giả: Bác sĩ Soroskaia-Trưởng khoa Cơ xương khớp và cộng sự, Trường Đại học Tổng hợp Tula (năm 2006)
 
Nhóm 1 (nhóm chính): Thuốc mỡ Hondroxid sử dụng từ trường 15 phút + điều trị cơ bản.
Nhóm 2 (nhóm kiểm soát): Điều trị cơ bản 
 
Điều trị cơ bản: NSAID + Thuốc an thần
 


Tỷ lệ mức độ giảm đau của bệnh nhân viêm xương khớp ở các khớp lớn
(đầu gối, hông, vai) sau 15 ngày điều trị bằng thuốc mỡ Hondroxid 
 
Khi so sánh hiệu quả giảm đau (theo VAS) ở những bệnh nhân được điều trị cơ bản cùng thuốc mỡ Hondroxid (nhóm 1) và những bệnh nhân chỉ được điều trị cơ bản (nhóm 2), quan sát được sự cải thiện đáng kể ở nhóm 1; ghi nhận được ở cả 2 nhóm có sự giảm đau rõ rệt khi bệnh nhân ở tư thể thẳng lưng.

So sánh các bệnh nhân trước khi điều trị
 
 

Nhóm 1 (nhóm chính)

Nhóm 2 (nhóm kiểm soát)

р

Giới tính

Nữ -20; Nam - 0

Nữ-16, Nam-4

 

Tuổi (năm)

59,3+ 5,4

61,6+11,4

р >0,05

Trọng lượng (kg)

81,3+15,2

85,9+14,8

р >0,05

Thời gian mắc bệnh (tháng)

5,15+5,09

6,10 + 6,16

р >0,05

Đau VAS (mm)

40,3 +23,2

41,08+20,77

р > 0,05

Giai đoạn viêm khớp:

I

II

 

0

20

 

0

20

р > 0,05